Del 16 d’abril al 3 de juliol

La II Biennal d’Art de Corbera d’Ebre vol seguir la mateixa filosofia que ens va portar a l’Ajuntament i el Patronat del Poble Vell a fer la I Biennal l’any 2009, i és la de donar a conèixer el Poble Vell de Corbera d’Ebre a través de Cultura. Alhora ser també un espai de reflexió i un instrument de difusió dels Drets Humans i ensenyar  a través de l’art les diferents tendències de la creació artística actual.
En aquesta II Biennal hi han tres nous espais a part del recinte del Poble Vell. Un és l’església de Sant Pere remodelada com centre cultural, on es centraran la major part de les exposicions i diverses activitats relacionades en els Drets Humans. L’altre es un casa rehabilitada que acollirà alguna de les exposicions.

Exposicions:

L’eix principal d’aquesta II Biennal es centrarà en els 5 primers articles de la Declaració Universal dels Drets Humans de l’any 1948.
Article 1
Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets. Són dotats de raó i de consciència, i els cal mantenir-se entre ells amb esperit de fraternitat.
Article 2
Qualsevol persona pot prevaler-se de tots els drets i de totes les llibertats que aquesta declaració proclama, sense cap distinció de raça, de color, de sexe, de llengua, de religió, d’opinió pública o d’altra mena, d’origen nacional o social, de fortuna, de naixement o de qualsevol altre classe. Hom no farà tampoc cap distinció fonamentada en l’estatus polític, administratiu i internacional del país o territori del qual depengui jurídicament la persona, tant si es tracta d’un país o territori independent, com si està sota la tutela, encara que no sigui autònom o que estigui sotmès a qualsevol limitació de sobirania.
Article 3
Tot individu té dret a la vida, a la llibertat i a la seguretat de la persona.
Article 4
Cap persona no està sotmesa a esclavitud o servatge, l’esclavitud i el tràfic d’esclaus son prohibits en totes llurs formes.
Article 5
Cap persona no serà sotmesa a tortura ni a penes o tractes cruels, inhumans o degradants.